Thơ

Moonlight Walking

6/16/2017 07:58:00 SA

Moonlight On Snow by Lynn-Marie Gildersleeve

Moonlight Walking

Walking through the snow
The moonlight was shown
My friend and I... walk
Through the forest... slow


Dạo Trăng

Bước đi tuyết mọi nơi
Trăng vằng vặc trên trời
Tôi cùng người bạn cũ
Dạo rừng cây thảnh thơi.

Minh Anh

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét