Buông

Đi thôi

8/03/2016 03:54:00 CH


Nhân quả báo ứng ở một đời
Bài học một kiếp đã xong xuôi
Bao nhiêu vui buồn từng nếm trải
Hạnh phúc, khổ đau cũng đủ rồi

Trút bỏ hào quang quanh chữ ‘Có’
Thân người vài thước hoá ra ‘Không’
Thế gian tất thảy đâu còn lạ
Mọi sự phơi bày một chữ ‘Tâm’

Vạn biến đến từ bên trong cả
Như ly rượu gỗ* uống rồi xong
Buông trôi từng nốt nhạc trầm bổng
Ta bước ra đi chẳng ngại ngần

BH. 3/8/2016
* Tích 'Ly rượu của Chúa'

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét