Chia sẻ

Pháp Danh

6/26/2016 09:43:00 CH

Cách đây gần 20 năm tôi đường đt quy y ti chùa Đi Giác trong lúc làm l cho con trai khi đó ba tui (l bán khoán cho chùa). Vic quyết đnh quy y đến trong tích tc. Có th nói như vy, vì đến tn bây gi tôi vn chng hiu ti sao tôi đã làm thế. Khi đó tôi mi tr v sau 10 năm sng và hc tp nước ngoài, trong hành trang không có mt s hiu biết gì v Đo Pht.

Thy tr trì chùa Đại Giác đặt pháp danh cho tôi là Viên Liên. Cái tên tht đp, vi nhng ước mong s tu tp ca tôi được viên thành như mt bông sen tròn đy viên mãn. Tôi đã dùng danh xưng y trong nhiu trường hp: đng trước tượng Php, xưng vi các thy, ni cô trong chùa, hay ghi dưới các bài viết nho nh ca mình. Tôi thích thú vì không phi ra mt vi tên tht (mc dù tên tht ca tôi được ba m đt cho cũng rt hay và mang hơi hướng ‘nhà Pht’).

Thc ra, cho đến 8 năm trước đây tôi vn chưa hiu thu đáo v pháp danh, cũng như hoàn toàn ch hiu v b ni ca vic quy y Tam Bo. Khi đó tôi ch đc theo Thy như mt cái máy: “Con xin quy y Pht, quy y Pháp, quy y Tăng, quy y Tam Bo..”. Có th nói tôi chng biết gì v mi liên h gia vic quy y Tam Bo và gi gii – điu quan trng hơn nhiu mt pháp danh.

Tri qua mt thi gian dài cho đến khi duyên đưa tôi ti gp Thy- sư ph ca tôi bây gi - Thy Viên Minh, người thc s dn đường cho vic tu tp ca tôi, người đã khai ng cho tôi, và người đã cho tôi mt pháp danh mi: Như Hi.

Thú tht, lúc đu tôi c băn khoăn có nên xin Thy gi li tên cũ không, vì thói quen đã ‘xài’ nó trong sut 15 năm qua, và còn vì tôi thy tên đó hay hơn tên Như Hi. (Cho đến sau này khi tôi hiu ra, tôi bt cười vì s bám chp ca bn ngã vào tên gi, danh xưng lúc y, mi thy tâm phân bit tht vi tế).

Thy nói: “ Thy đt tên cho con là Như Hi vì mong mun trí tu ca con s như bin ln…”

Bởi, Hi là nước, nước trong veo, không màu không mùi, không v nhưng li đy sc màu lung linh dưới nng, làm nên by sc cu vng trên cao. Có gì bình thn hơn nước khi ôm vào lòng tt cả mọi thứ, sch, dơ, xu, đp không mt phàn nàn đ ri cun trôi ra bin. Có gì mm mi hơn nước, khi un quanh, thm vào đt, tưới mát cây, làm sch cho mình. Mà cũng có gì mnh m hơn nước khi to thành nhng cơn sóng, nhng trn lũ ghê gm. Có gì biến đi kỳ vĩ như nước khi thành mây, thành mưa thành băng tuyết thành sông h, sui bin. Ta có th nhn ăn, nhưng nhn ung được my ngày? Có gì đc bit như git nước, quan trng cho cuc sng đến thế! Lão T cũng chng ly nước ra đ mà ví cho các sng biết ‘nhu’ như nước có th sng gia cuc đi đó sao...

Thế ri tôi thy cái tên đó tht là đp, tht ý nghĩa. Tôi lun đến các pháp danh khác mà Thy đã cân nhc đt cho các bn tôi như Như Tâm, Tâm Không, Như Tu, Thường Như, Thường Minh, Thường Tnh, Thường An, Pháp Thuận, Pháp Tánh.. mi cái tên Thy đt đu tht có ý nghĩa sâu sc.

Thy nói Pháp Danh ch là mt tên gi. Trong nhà Pht, pháp danh luôn có ý nghĩa hướng con người làm thin, nghĩ thin, nói thin, hướng ti Chân Thin M. Pháp Danh luôn nhc nh mình không phm gii, tinh tn chánh nim tnh giác. Nhưng Pháp Danh cũng không là gì c khi ta bám chp, phân bit, vì thân ta còn vô ngã na là tên gi.

Tht thế. Có th ai đó có mt hoc nhiu hơn mt pháp danh ging như tôi vy thì cũng đng băn khoăn mà nên thy tht may mn vì đó như mi ct mc trên con đường mình đã tri qua tng chng, mà trên mi chng đường y mỗi pháp danh s gi ta nh ti nhng bài hc quan trng ca cuc sng, ca vic tu tp ca mình.

Hơn na, nhng cái tên đó cũng đâu phi ‘ca ta’, vì chng phi đu do người khác (m, cha, Thy, T) đặt ra đó sao? Ta đâu có ‘làm chủ’ nó. Hiu được thế thì ta còn gì đ chp vào tên gi hay hay d na, phải không hả bạn?

Mới hay:
Có mà vô xưng
Vô danh, vô tánh
Danh này do pháp
Nên gi pháp danh.
Như Hi 23/11/2011.


  

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét