Chân lý

Như cái máy ghi âm rồi phát ra

4/27/2016 01:05:00 CH

Phật tử hỏi:

...Thầy kính, Vài ngày trước, có một bạn đồng tu hỏi con về pháp môn tịnh độ và pháp môn niệm ân đức phật có đồng nhau không? Trong lúc nghe ấy, con đã trả lời như sau: Nếu niệm phật một cách nhất tâm sẽ giúp hành giả đạt được cận định, tái sanh thành hạng tam nhân, người này nếu gặp Phật giáo hóa sẽ dễ đưa đến chứng ngộ Niết bàn. Hoặc là Nhất sanh bổ xứ Bồ tát, ở một mức nào đó chứ không hoàn toàn có thể là thánh Nhất lai, hoặc hóa sanh thượng phẩm thì chẳng khác mấy với chư Phạm Thiên ở ngũ tịnh cư thiên.
Con nói thêm nếu ta suy nghĩ thế thì chúng ta có cái nhìn bớt cực đoan hơn, bớt thái độ chấp thủ hơn và tăng tính học hỏi ở các truyền thống tông phái khác nhau chứ không với mục đích tìm kiếm sự tương đồng hơn. Bạn ấy nghe xong thì có cái nhìn thiện cảm hơn và không còn đặt nặng vấn đề ấy nữa. Bạch thầy, điều con nói có làm lệch lạc vấn đề không ạ. Vì con nói với bạn ấy chỉ với mục đích bớt cái nhìn cực đoan do quan niệm của mình đi.

Thầy trả lời:

Theo thầy thì con nói sao giúp bạn ấy thấy ra cốt lõi của nhất tâm niệm Phật là được, còn điều gì mình chưa thực thấy biết thì không nên nói đến, vì như thế cả người nói lẫn người nghe đều chỉ bàn chuyện sáo rỗng mà thôi.

Phật tử:

Bạch thầy, con vui lắm thầy ạ, con được thầy trả lời. Con mới biết được à thì ra đó là lời sáo rỗng, vậy mà, mấy bữa nay con đọc Trường Bộ thấy nó lặp đi lặp lại chuyện này mà không biết như thế nào, thì ra là như vậy.

Con rút ra được một bài học cho mình ạ:

Những gì dầu cho có được ghi lại mà tự mình không thấy, không biết, không kiểm định, không xác chứng thì dầu mình có nói cũng chỉ là cái máy ghi âm rồi phát ra. Hãy nói những gì tự mình thấy, tự mình biết, tự mình kiểm định, tự mình xác chứng. Điều này làm tâm con rất hoan hỷ. Con nhớ đến định nghĩa Pháp, thầy thường nhắc: tự mình chứng ngộ.

Thầy trả lời:

Sādhu lành thay! Con học đạo như vậy mới có tiến bộ, không nên quá kiêu hãnh về những kiến thức mà mình chưa thực chứng. Rao truyền những điều mình chưa thực chứng giống như tặng ngân phiếu không có tiền bảo chứng trong ngân hàng vậy...

Viên Minh
Mục Hỏi & Đáp trungtamhotong.org

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét