Thơ

Tự

3/09/2016 11:35:00 SA


Dòng sông tự trôi
Thời gian tự trôi
Lá xanh héo úa
Tự rơi.

Hòn đá nặng không
Nếu không ai nhấc?
Để trên mặt đất
Nhẹ tênh.

Nước mắt, khổ đau
Tự mình gây nên
Tự mình thêu dệt
Vô minh.

Đâu đó tiếng chim
Lạc bầy thảnh thốt
Choàng mình tỉnh giấc
Độc ngôn.

BH. 28/2/2016

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét