Thơ

Kéo Rụng Bao Nhiêu Sao..?

2/12/2016 11:52:00 SA

Hỏi: “..Chùa xưa mái ngói cũ. 
Trèo lên nắm cây sào. 
Đêm khuya rồi không ngủ. 
Kéo rụng bao nhiêu sao ?”*
(Nguyen Duy Nhien)


Trả lời:
Bao nhiêu sao kéo rụng
Chưa thấy được mặt trời
Bởi đêm dài dệt mộng
Chỉ có vầng trăng thôi.

Trăng tròn rồi lại khuyết
Đèn tỏ rồi lại mờ
Ngày mai trời sẽ sáng
Cất sào. Ngàn sao rơi.
BH. 11/2/2016

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét