Mổ mắt

Ánh Sáng Từ Trái Tim trong tháng 10-11/2014

3/10/2015 10:19:00 SA

Danh sách bệnh nhân đã được mổ trong tháng 10-11/2014 được trung tâm mắt 30/04 báo như sau:


Những bài viết liên quan

0 Nhận xét