Chân lý

Vị Thầy muôn đời của mỗi người

12/29/2014 12:32:00 CH

...Kính bạch Thầy! Con có một câu hỏi canh cánh bấy lâu, mong được Thầy từ bi chỉ dạy. Làm thế nào để nhận ra ai là vị Thầy gốc của mình (Thầy của mình từ nhiều kiếp trước)? Đâu là kết nối nghiệp mà mình phải theo (Thiền tông, Mật tông, hay Tịnh độ? Nếu là Mật tông thì theo dòng truyền thừa nào?).

Con đang theo Mật tông nhưng vẫn băn khoăn không biết con đường mình đi có đúng với căn cơ, duyên nghiệp của mình hay không? Con kính chúc Thầy luôn mạnh khỏe, an lạc!

Trả lời:

Theo thầy, vị Thầy gốc và muôn đời của mỗi người chính là tánh biết hay tánh giác của tâm. Ở trong con có đủ tất cả căn cơ duyên nghiệp phù hợp với con nhất, nên con không cần theo tông môn hệ phái nào cả.

Đức Phật dạy rất đơn giản là cứ ngay nơi thân - thọ - tâm - pháp mà thấy ra thực tánh là được. Và Ngài khẳng định rằng: "Mình là nơi nương tựa của chính mình, không có nơi nương tựa nào khác, khi chính mình thuần tịnh, thì đó là nơi nương nhờ khó được".

Vậy con cần gì phải phân vân đi tìm chỗ nương nhờ?...

Viên Minh
Mục Hỏi & Đáp trungtamhotong.org

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét