Buông

Lãng quên

11/09/2014 01:26:00 CH

Có thể một ngày
Ta bị lãng quên
Thì có gì đâu em nhỉ
Chỉ giờ phút có mặt nơi đây mới là thật quý
Không muộn phiền, lo âu.

Lãng quên..
Thì cũng có gì đâu
Cho ngày dài bớt khổ
Cho muộn phiền được giải thoát
Cho bờ vai nặng trĩu nhẹ hơn...

Cuộc sống lại bắt đầu
Như những búp chồi non
Mọc trên thân cây đã chết
Lãng quên là xúc tác
Cho ngày mới nở hoa

Khi đã biết sẽ đi xa
Ta ngại gì quên lãng
Lãng quên đi dĩ vãng
Lãng quên ngày hôm qua

Này em….
Để hồi sinh chính ta…

Như Hải 3/8/2014

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét