Chân lý

Lại ăn chay và ăn mặn

11/14/2014 05:23:00 CH

...Dạ thưa thầy! Theo con được biết phái NGUYÊN THỦY là được ăn mặn, nói ăn chay hay ăn mặn cũng đều là tu, vậy ở bên TỊNH ĐỘ trong kinh và các quý thầy đều dạy là phải ăn chay, vậy là sao thưa Thầy?

Trả lời:

Nếu ai chủ trương nhất định phải ăn mặn hay phải ăn chay thì đều là cố chấp. Đã là cố chấp thì không bao giờ giác ngộ giải thoát được.

Trong ăn thì cách ăn quan trọng hơn vật thực (giống như cách cho quý hơn của cho vậy). Thái độ nhận thức đúng và tâm khi ăn tốt thì ăn gì cũng đúng tốt. Thái độ nhận thức sai và tâm khi ăn xấu thì ăn gì cũng sai xấu. Vậy con phải có trí tuệ thật sáng suốt để nhận biết ngay mỗi lúc con đang ăn có thái độ nhận thức và hành vi đúng tốt chưa chứ không nên chấp nhận một chiều rồi đinh ninh theo thành kiến cố chấp đúng sai một cách chung chung nào đó.

Thiếu gì người theo Nguyên Thủy ăn chay, cũng không thiếu người theo Tịnh Độ ăn mặn... điều đó cũng chẳng có gì để vội kết luận đúng sai. Nếu những người theo Nguyên Thủy ăn chay vì họ thích hợp với ăn rau trái chứ không chấp mình là ăn chay thì thật là đúng tốt. Nếu những người theo Tịnh độ ăn mặn mà ngay khi ăn tâm họ thanh tịnh (nhờ quán bất tịnh của vật thực) và sáng suốt thấy rõ vật thực đúng pháp (ngũ tịnh nhục), có tâm từ bi chú nguyện phước báu cho những chúng sinh đã chết (quán từ bi) thì như đức Phật dạy: "Người thanh tịnh dù ăn món ăn bất tịnh thì người ấy vẫn thanh tịnh".

Con đừng nên thắc mắc, nhớ là "ăn để mà sống chứ không phải sống để mà ăn", vậy con nên tùy duyên mà ăn uống với tâm từ bi và trí tuệ, đừng ăn với tâm tham đắm ngã mạn là được.

(Câu hỏi này thầy đã trả lời nhiều lần rồi. Con nên xem lại những hỏi đáp từ đầu để hiểu thêm, đừng để mất thì giờ không đáng.)

Viên Minh
Mục Hỏi & Đáp trungtamhotong.org

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét