Thơ

Khó

11/14/2014 07:43:00 SA

Tâm vẫn còn xao động
Sao dám giúp người đời
Tu tâm và tu tánh
Bài học bấy nhiêu thôi

Biết là xấu - lánh xa
Biết là lành - gần lại
Lành xấu trong tấc gang
Tỉnh thức thì thấy rõ

Được thân này thật khó
Sống tốt càng khó hơn
Thôi đành xin lỗi hẹn
Với vui buồn thế gian….

 NH 13/11/2014

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét