Chân lý

Phước-Tuệ song tu

10/14/2014 06:27:00 SA

...Kính bạch Thầy! Ngày nay con thấy có nhiều hội Phật tử tu hành theo lối "Phước Tuệ Song Tu", vừa tu theo pháp môn Tịnh độ, vừa tu Thiền với ý nghĩ "trong đời này không giác ngộ được thì khi thân hoại sẽ cầu vãng sanh Tây Phương". Cái lý này con thực sự không hiểu thế nào.

Và con được biết rằng điểm thù thắng khi tu theo Tịnh độ đó là "đới nghiệp vãng sinh", dù người tu hành chưa phá được hết vô minh vẫn có thể chấm dứt luân hồi mà vãng sinh... Chuyện đó là thật hay cũng lại là phương tiện độ sinh của các bậc Chư Tổ, thưa Thầy?

Đây là những thắc mắc đã từ lâu trong con. Nay cúi xin Thầy từ bi, hoan hỷ chỉ cho con thấy cái lý chân thật để con có sự nhất hướng trong việc tu học.

Con thành kính đảnh lễ Thầy ạ!

Trả lời:

Khi tâm bặt dứt niệm 
Thấy trong ngoài rỗng rang 
Ai tìm cầu phước tuệ
Ai còn mãi lang thang?

Viên Minh
Mục Hỏi & Đáp trungtamhotong.org

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét