Chân lý

Uống thuốc tẩy giun có phạm tột sát sinh?

9/08/2014 01:53:00 CH

...Bạch sư cho con hỏi, mình có nên xổ giun sán không? Nếu mình uống thuốc làm giun sán chết thì sẽ phạm tội sát sanh. Mà không uống thì những ký sinh trong cơ thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe, nguy hại tính mạng. Vậy con nên làm thế nào ạ, xin sư chỉ dạy giúp con. Con cám ơn sư.

Trả lời:

Có lần một Phật tử đưa một vị cao Tăng đi khám bệnh và kết quả là vị ấy có thể bị thiệt mạng vì giun sán đã xâm nhập vào lục phủ ngũ tạng. Người Phật tử ấy gọi điện hỏi thầy bây giờ phải làm sao? Xổ sán để cứu cao Tăng hay để cho những con sán được sống?

Thầy cười thật lớn để tìm kế hoãn binh rồi hỏi lại rằng: Nếu phải chọn giữa hai việc đều sai thì con chọn việc sai ít hay việc sai nhiều? Người Phật tử trả lời sẽ chọn việc sai ít. Việc sai ít có nghĩa là đúng hơn việc sai nhiều.

Vậy trong vòng tương đối thì chỉ có đúng hơn và sai hơn chứ khó có cái đúng hoàn toàn hoặc sai hoàn toàn như trên lý thuyết. Còn nếu con là một bậc Thánh thì làm gì cũng đúng chứ không sai vì đã vượt khỏi sự tương đối của đúng sai theo quy ước của loài người...

Viên Minh
Mục Hỏi & Đáp trungtamhotong.org

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét