Chân lý

Sắc dục ở đâu ra?

7/18/2014 09:42:00 SA

...Con xin đảnh lễ Thầy. Dạ có thể đây là câu hỏi hơi bất tiện với người tu! Nhưng thật sự con không biết hỏi ai khác. Thưa Thầy bản thân con hay gặp rắc rối với vấn đề sắc dục, mặc dù con hiểu biết là không hay nhưng con không biết cách dẹp bỏ nó.

Tuy con chưa làm điều gì gây hại cho ai và cũng chưa gọi có hành động phạm giới nhưng tâm con thì đã có nhiều lần như vậy. Nhiều khi đi ra đường gặp phụ nữ đẹp hoặc gợi cảm là tâm con lại lạc đường, tưởng tượng lung tung Thầy ạ! Thầy giúp con với ạ! Con xin đảnh lễ Thầy!

Trả lời:

Dục sinh từ thân-tâm con chứ không từ phụ nữ, phụ nữ chỉ là ngoại cảnh.

Con để ý xem, khi nào thân-tâm con không có dục thì nhìn thấy phụ nữ cũng như không, nhưng khi thân-tâm con có dục thì không thấy phụ nữ tâm con vẫn có thể tạo ra một hình ảnh phụ nữ.

Khi có dục thì liền có dục tưởng, dù có phụ nữ hay không thì chủ yếu dục tưởng mới là vấn đề. Giả sử con nhìn một người phụ nữ với sân tưởng thử xem lúc ấy có dục được không.

Khi con thiếu trọn vẹn trong sáng với thân-tâm thì dục tưởng, sân tưởng, hại tưởng mới khởi lên, vậy con chỉ trở về trọn vẹn trong sánh với thực tại thân tâm là được...

Viên Minh
mục Hỏi & Đáp trungtamhotong.org

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét