Chân đế

Có phải vạn pháp do tâm tạo?

7/18/2014 09:40:00 SA

...Xin Hoà Thượng giải thích câu "Nhất thiết duy tâm tạo" giúp con rõ.

Trả lời:

"Nhất thiết duy tâm tạo" nếu không hiểu đúng sẽ đưa đến tà kiến - một loại duy tâm cực đoan.

Pháp vốn là thực tánh tự hữu không do ai tạo cả, nhưng khi tâm mê thì nhận thức pháp qua tâm ảnh của mình nên thực ra không thấy pháp mà "chỉ thấy pháp do tâm tạo" đó thôi.

Vậy mà người mê vẫn chấp tâm ảnh của mình là pháp thật nên phải nói "Tất cả chỉ là do tâm ông tạo ra thôi" để đánh thức họ ra khỏi cơn mê mộng mị.

Thế rồi có người hiểu sai lại chấp mọi thứ đều do tâm tạo, hóa ra còn mê hơn cả người mê kia nữa! Tiếc thay! Tiếc thay!

Viên Minh
mục Hỏi & Đáp trungtamhotong.org

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét