Bản ngã

Sao tôi bị chìm đắm trong suy nghĩ?

6/26/2014 07:06:00 CH

...Sao tôi bị chìm đắm trong suy nghĩ?

Trả lời:

Bởi vì bạn bị đồng nhất với nó, các quá trình ý nghĩ vô tình mà bạn không nhận ra liên tục độc thoại hay đối thoại trong đầu bạn vào mọi lúc.

Bạn có lẽ đã bắt gặp người "điên" trên phố tự nói hay tự lảm nhảm không dừng. Vâng, điều đó cũng chẳng khác gì mấy với điều bạn và tất cả mọi người "bình thường" khác làm, ngoại trừ rằng bạn không nói to nó ra. Tiếng nói này bình luận, tự biện, phán xét, so sánh, phàn nàn, thích, không thích và vân vân.

Điều khá thông thường tiếng nói đó là kẻ thù tồi tệ nhất của riêng bạn. Nhiều người sống với kẻ hành hạ trong đầu mình liên tục tấn công và trừng phạt họ và làm suy kiệt sinh lực của họ. Đó là nguyên nhân của khổ và bất hạnh không nói ra được, cũng như bệnh tật.

Bất kì khi nào bạn có khả năng quan sát tâm trí bạn, bạn không còn bị mắc bẫy trong nó. Hiện diện như người chứng kiến quan sát tâm trí bạn đi - các ý nghĩ và xúc động của bạn cũng như phản ứng của bạn trong đa dạng tình huống.

Đừng phán xét hay phân tích điều bạn quan sát. Cứ quan sát ý nghĩ, cảm xúc, xúc động quan sát phản ứng. Bất kì cái gì vô ý thức đều tan biến khi bạn chiếu ánh sáng của ý thức lên nó.

Một khi bạn biết cách làm tan biến vô thức thông thường, ánh sáng của sự hiện diện của bạn sẽ bừng sáng quyền năng tự quan sát của bạn, quyền năng giám sát trạng thái bên trong của bạn sẽ trở nên sắc bén.

Rồi bạn có thể thấy rằng tình huống tự thay đổi mà không có nỗ lực nào về phần bạn. Trong bất kì trường hợp nào, bạn đều tự do...

Eckhart Tolle

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét