Chân lý

Vô tướng tu tập

5/09/2014 03:42:00 CH

...Kính bạch Thầy, con mới biết Phật pháp khoảng 2 năm nay. Con thường nghe pháp và làm theo những gì quý thầy dạy. Riêng việc tụng kinh thì con không có nhiều thời gian nhưng con thích làm phước, thích đến chùa, thích làm việc trợ duyên cùng quý thầy.

Nhưng gia đình con, chồng con không hiểu biết về Phật pháp, thường xuyên ca thán và cản trở những việc con làm. Con đã phân tích cho mọi người hiểu nhưng không ai chịu nghe. Con buồn lắm, con không biết phải làm thế nào nữa, mong Thầy cho con lời khuyên. Có phải con là người thiếu phước hay nghiệp quá nặng phải không Thầy? Con xin cám ơn Thầy.

Trả lời:

Đó là con có phước và nghiệp nhẹ nên được sự cản trở để con sớm điều chỉnh việc tu học của mình. Con quá chú trọng vào việc tu bên ngoài với phước hữu lậu (có phước nhưng còn phiền não) mà chưa quan tâm đến việc chuyển hoá nhận thức và hành vi bên trong (phước vô lậu, không phiền não).

Tu bên ngoài thường bị lộ rõ hiện tướng, mà phàm có tướng thì liền có tướng khác đối lập. Tu thì nên "thối tàng ứng mật" nghĩa là lặng lẽ chiếu soi từ trong thâm tâm để trước hết là biết mình, khi đã phát hiện được hoạt động của thân tâm thì có thể tự chuyển hoá, và khi thân tâm đã được chuyển hoá thì nó tự ứng những hành động, nói năng, suy nghĩ đúng tốt mà không để lại dấu vết nào nên mọi người không thấy có gì để có thể đối lập cả. Đó gọi là vô tướng tu tập.

Con thử nghe pháp thoại thầy giảng xem có chuyển hoá được gì không...

Viên Minh
Mục Hỏi & Đáp trungtamhotong.org

Những bài viết liên quan

2 Nhận xét