Buông

Tìm lại chính mình

5/10/2014 09:24:00 CH

Tôi đi tìm lại chính tôi 
Gom từng mảnh vụn rụng rơi xa gần 
Này hạnh phúc, này yên bình 
Này vô tư, với ân cần, yêu thương 
Sẻ chia khắp nẻo vô thường 
Đúng sai chẳng sợ, khó khăn chẳng màng

Tôi đi tìm lại chính mình 
Nào đâu còn thấy chút hình bóng xưa 
Hoa nở tàn rụi ngoài kia 
Mặt trời khuất bóng sau hè buồn tênh 

Mong trời lại sáng một lần 
Hoa kia lại nở, tôi thành cánh hoa… 

BH 12/3/2014

Những bài viết liên quan

1 Nhận xét