Bản ngã

Trò chơi chốn - tìm của tính biết và cái Ta

4/09/2014 10:35:00 SA

Thưa Thầy, gần đây con bị bản ngã gạt tơi bời, quả thật nó càng ngày càng nhiều chiêu, và khi nhận ra được đã bị gạt và dẫn đi hơi lâu, lúc tỉnh ra thì con có sự băn khoăn, hôm trước bởi ngủ quên, con lầm tưởng là bản ngã đã hoàn toàn rút lui, nên trong lời trình Pháp lên Thầy, con đã vọng ngôn, hôm nay con thành tâm sám hối với Thầy về lỗi lầm này và thành kính thỉnh Thầy chứng minh cho lòng thành của con.

Thưa Thầy, sau những lần thua xiểng niển như vậy, hiện giờ mỗi khi bản ngã xuất hiện thì đa phần tánh biết có mặt ngay một cách rất tự nhiên và ngay khi bản ngã rút lui thì tánh biết cũng tự biết, hoàn toàn không có bất cứ sự can thiệp nào khác ở trong đó.
I Con thành kính lắng nghe lời dạy của Thầy.

Trả lời:

Tốt lắm. Đúng là bản ngã có rất nhiều chiêu thức biến hoá khó lường. Trong trò chơi trốn tìm này, lúc đầu tánh biết sai mắt tai mũi lưỡi thân ý đi tìm nó, nhưng nó lại biến thành cái biết của chính mắt tai mũi lưỡi thân ý nên 5 thức đầu vô tình biến thành công cụ của nó, còn ý thức thì cứ mãi tìm kiếm đối tượng ở bên ngoài nên không biết chính mình đã bị biến thành cái ngã hồi nào không hay, do đó càng hướng ngoại truy tìm càng làm theo ý đồ của nó.

Khi ý thức đã trở thành cái ngã thì nó tự cho mình là TA còn 6 thức và 6 trần là CỦA TA, và nó bắt đầu chuyển qua một hướng khác tinh tế hơn là không tìm bản ngã nữa mà đi tìm TỰ NGÃ lý tưởng dưới những danh nghĩa cao đẹp nhất như tu luyện để đạt thành những sở đắc như Đạo, Quả, Niết-bàn. Đó là một cuộc đảo chính rất ngoạn mục của bản ngã, từ đó nó lên ngôi để thực hiện giấc mộng trở thành ĐẠI NGÃ.

Cũng may là trong khi 6 thức đi tìm bản ngã rồi bị biến thành bản ngã thì tánh biết đều âm thầm phát hiện được. Nhưng bấy giờ bản ngã lại càng tinh vi hơn chứ không chịu đầu hàng, nó nhảy vào tánh biết và tự nhận đó là TỰ NGÃ CỦA TA, nó bám vào BẢN TÂM, TỰ TÍNH, NIẾT-BÀN, THƯỢNG ĐẾ, PHÁP TÍNH... là TỰ NGÃ, với một Đức Tin khẳng định kiên cố như là thành trì cuối cùng bất khả xâm phạm của nó.

Nhưng rồi tánh biết cũng phát hiện luôn cả chiêu thức cuối cùng bí ẩn này của nó để kết thúc trò chơi giác ngộ giải thoát một cách hoàn hảo "Đến Bờ Kia" và được gọi là Đại Ngộ!

Viên Minh
Mục Hỏi & Đáp trungtamhotong.org

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét