Chân lý

Linh hồn từ đâu mà có?

3/06/2014 12:00:00 CH


...Kính bạch thầy, cho con hỏi linh hồn của con người và các chúng sinh từ đâu mà có ạ?

Trả lời:

Không bao giờ có câu trả lời thỏa đáng cho câu hỏi "từ đâu mà có?". Không phải chỉ linh hồn mà bất cứ hiện tượng gì cũng vậy, không ai có thể tìm ra nguyên nhân đầu tiên của nó. 

Giả sử, A là nguyên nhân đầu tiên của linh hồn, vậy thì A "từ đâu mà có?"...

Một vật thường hiện hữu do nhiều yếu tố hợp thành, Phật giáo gọi là trùng trùng duyên khởi, thiếu một thành tố, vật ấy có thể không còn tồn tại. Ví dụ, thành phần của nước là H2O, nếu lấy một trong hai thành tố ấy ra thì cũng không còn có nước. Lúc đó không phải hỏi nước từ đâu có mà còn phải hỏi thêm Hydro từ đâu có, Oxy từ đâu có, v.v... nữa. Cho nên, câu hỏi này sẽ không bao giờ có kết thúc thỏa đáng cả, phải không con?

Nhưng điều quan trọng không phải cái gọi là linh hồn, tâm thức, tinh thần, bản ngã... từ đâu mà có, mà là con có thấy nó đang như thế nào không trước đã, bởi lỡ nó không có thật thì lúc đó không phải là phí công vô ích hay sao?

Vậy hãy lặng lẽ lắng nghe, quan sát, chiêm nghiệm thật khách quan xem nó thực sự như thế nào, rồi biết đâu nhờ đó con lại thấy ra nó từ đâu mà có. Con hãy thử xem!

Chúc con tự mình khám phá ra sự thật này...

Viên Minh
Mục Hỏi & Đáp trungtamhotong.org

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét