Chân lý

Con tôi mới 7 tuổi đã qua đời...

3/12/2014 06:22:00 CH

...Con tôi mới 7 tuổi đã qua đời, gia đình tôi rất buồn khổ vì bé rất ngoan và rất thông minh. Gia đình tôi cũng đã gửi bé vào chùa. Xin chư vị Tăng Ni cho biết sau khi chết hồn bé sẽ đi về đâu và có trường hợp bé sẽ tái hợp với gia đình không?

Trả lời:

Theo Phật giáo thì mọi người, dù nhỏ hay lớn, sau khi chết, trừ bậc Thánh A-la-hán, đều tái sinh qua kiếp sống khác. Tùy theo hạnh nghiệp của mỗi chúng sanh hoặc tùy theo tâm sát-na lúc lâm chung có khuynh hướng thiện hay bất thiện mà cõi tái sanh sẽ vui hay khổ. Nếu là em bé còn nhỏ, chưa tạo nghiệp gì đáng kể thì sẽ tùy thuộc vào nghiệp quá khứ (vô số kiếp trước) mà tái sanh.

Người chết có thể tái sanh lại trong nhà nếu còn duyên với nhau, hoặc tái sanh vào cõi Peta nhưng có thể vẫn còn ở trong nhà, nếu còn quyến luyến.

Nếu thương cháu, tốt nhất là đạo hữu nên làm phước để hồi hướng cho cháu được tái sanh vào cõi thiện, chứ không nên đau buồn, thương tiếc...

Viên Minh
Mục Hỏi & Đáp trungtamhotong.org

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét