Chân lý

Bốn nguyên tắc trong Triết lý Ấn Độ

3/31/2014 11:19:00 SA

• Nguyên tắc thứ nhất: "Bất cứ người nào ta gặp cũng đúng là người ta phải gặp”

Có nghĩa là không ai đến trong đời ta một cách tình cờ. Mọi người chung quanh ta, mọi người đến với ta đều có vai trò nào đó trong đời ta, hoặc họ dạy ta điều gì, hoặc họ giúp ta cải thiện một tình huống hiện tại.

• Nguyên tắc thứ hai: “Điều đã xảy ra là điều duy nhất có thể xảy ra”

Tất cả những gì ta trải qua đều không làm khác được, cả trong chi tiết nhỏ nhất. Ta không thể nói: “Phải chi tôi làm cách khác, thì chuyện đã ra khác”. Không, điều gì đã xảy ra là điều duy nhất có thể xảy ra và phải xảy ra để ta có được một bài học. Mỗi tình huống ta gặp trong đời đều tuyệt đối hoàn hảo, ngay cả khi lý trí và con tim ta không thể chấp nhận được.

• Nguyên tắc thứ ba: “Sự gì cũng bắt đầu vào đúng lúc”

Mọi sự đều bắt đầu vào đúng lúc nó phải bắt đầu, không trễ hoặc sớm hơn. Khi ta sẵn sàng cho một điều gì mới trong đời của ta, điều này đang ở đó, sẵn sàng để bắt đầu.

• Nguyên tắc thứ tư: “Cái gì đã xong, là đã xong”

Khi một việc chấm dứt trong đời ta, nó cho phép ta bước sang việc khác. Giàu thêm nhờ vào kinh nghiệm mới có, ta nên bỏ lại mọi sự đàng sau và tiến về phía trước.

Tôi nghĩ không phải ngẫu nhiên mà bạn đang ngồi đây xem bài này. Nếu bạn tâm đắc với những điều nói trên, là vì bạn hội đủ điều kiện và hiểu rằng không hạt mưa nào lại tình cờ rơi không đúng chỗ!

"Hãy tử tế với chính mình.
Hãy yêu thương hết mình.
Hãy luôn sống hạnh phúc."

trungtamhotong.org

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét