Chân đế

Trở thành hiện hữu chính là luân hồi sinh tử

2/04/2014 12:52:00 CH

Con kính đảnh lễ Thầy.
Con cũng thật là hoan hỷ và ngưỡng mộ được đọc bài viết và thơ của một bạn hữu về "hạnh của đất". Phải nói rằng nhiều người có căn lành lớn vừa nghe đã hiểu và ngộ pháp, sự thể nhập Pháp thật dễ dàng và đơn giản. Như một người đi thẳng một đường về đến nhà, còn người khác thì đi lòng vòng tìm kiếm hỏi thăm khắp nơi, vòng lên vòng xuống nhiều lần mới thấy được đường về.

Con thấy mình là trường hợp thứ hai đó! Nhưng không sao, đó cũng là diệu dụng của pháp thôi, phải không Thầy, như vậy sẽ dễ cảm thông lữ khách khác hơn! Từ này con cũng xin học hạnh của đất, nước, gió, lửa, hư không mà trong đó không thấy mình học, mình hành nữa mà chỉ thấy biết là sự vận hành tự nhiên của pháp là vậy.

Một lần không "thọc gậy bánh xe Pháp" là muôn ngàn chúng sanh được độ vì không có sự trở thành hiện hữu nữa. Chúng con chỉ biết thành kính đảnh lễ và tri ân Thầy và nguyện sống thuận Pháp đang là với tâm định tĩnh sáng suốt trong lành. Thành kính.

Trả lời:

Sādhu lành thay! Mấy hôm nay đọc được những lời trình pháp chân thực thầy vô cùng hoan hỷ. Hồi đầu khi thấy ra pháp đơn giản, trực tiếp và vi diệu này thầy chia sẻ với một số người thì phần lớn họ nói rằng đó chỉ là lý thuyết nói nghe cho vui chứ không thể nào hành được, bởi vì ai cũng nghĩ rằng hành thì phải có phương pháp, có khuôn mẫu hẳn hoi thì mới có thể thoát ra khỏi hiện hữu bất như ý này để trở thành một hiện hiện hữu lý tưởng cao siêu mầu nhiệm hơn được.

Nhưng họ không biết rằng đó chỉ là thay đổi hiện hữu này qua hiện hữu khác chứ không phải là chấm dứt "sinh - hữu - tác - thành" như đức Phật đã dạy. Trở thành hiện hữu chính là luân hồi sinh tử thúc đẩy bởi động cơ Ái - Thủ - Hữu trong 12 Duyên Khởi của hành trình "sinh - hữu - tác - thành". Chỉ cần trở về thực tại mà thấy (ehipassati) thì ngay đó liền trực nhận (vipassati) sự mầu nhiệm trong cái tại đây và bây giờ như nó đang là. Đó cũng chính là hạnh của đất, của nước, của hư không... trong đó chỉ có THẤY, tuyệt không có một phương pháp để hành, không có một mục tiêu để đạt!

Viên Minh
Mục Hỏi & Đáp trungtamhotong.org

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét