Thơ

Mùa này lá bàng không rụng

2/22/2014 07:39:00 CH

(Photo: Hồng Sơn)

Mùa này lá bàng không rụng 
Sáng ra chổi nhớ lá khô 
Trời lạnh kiến còn trong tổ 
Mặt trời lấp ló đằng xa 

Núi mờ trong sương. Gió mạnh
Cây rung như bão đang về 
Mùa này lá bàng không rụng 
Thân còn chịu đựng gió mưa... 

Ni viện Viên Không 13/2/2014

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét