Thơ

Ngô già

2/22/2014 07:31:00 CH

Ngô già xơ vỏ 
Trong ruột nõn nà 
Bóc đi vài lớp 
Hột vàng hé ra 

Đừng tưởng ngô già 
Sẽ xơ, sẽ cứng 
Bề ngoài khác hẳn 
Bắp chắc bên trong 

Mỉm cười đếm tuổi 
Thêm một năm mới 
Bình an giữa đời 
‘Già’, nhưng không ‘cỗi’!

Viên Không 13/2/2014 

Những bài viết liên quan

1 Nhận xét