Chia sẻ

Phước hồi hướng

12/24/2013 11:05:00 SA

Hôm nay con đọc cuốn "Phước Bố Thí", con thấy có đoạn Đức Phật dạy "Phần phước thiện bố thí chỉ có thể thành tựu đến cho loài Ngạ Quỷ mà thôi", mà không thành tựu đến chúng sinh ở địa ngục, loài súc sanh, chúng sinh tái sinh trở lại làm người, và chư thiên cõi trời...

Như vậy, con muốn hỏi:
- Trong các bài kinh hồi hướng phước thiện tới Chư Thiên thì nên hiểu như thế nào ạ, có mâu thuẫn với lời đức Phật dạy không ạ? Và mình nên hiểu lời dạy trên như thế nào ạ?

- Khi con bố thí xong, phần phước thiện đó con xin hồi hướng để gia đình con hạnh phúc, hay hồi hướng cho một ai đó đang gặp nạn qua khỏi nạn đó... như vậy có được không ạ?

- Khi con hồi hướng, con nhắm mắt, chắp tay và suy nghĩ, chú tâm nói thầm: "Con xin hồi hướng tất cả những phước đức con tạo trong ngày hôm nay tới em trai con đang gặp tai nạn, mong cho em mau khỏe trở lại"... như vậy có được không thầy? Và mình nên thế nào cho đúng ạ?

Con xin Thầy chỉ dạy ạ. Con xin đảnh lễ Thầy

Trả lời:
Phước hồi hướng có nhiều loại, riêng phước bố thí cúng dường thì đúng là tốt nhất cho hàng Peta (người chết đang ở "Cõi Âm" - thầy không dùng từ Ngạ Quỷ bởi vì trong cõi Peta này không phải ai cũng là quỷ đói). Còn hồi hướng phước nói chung thì con có thể hồi hướng đến tất cả sinh loại trong tam giới đều được cả. Trong hồi hướng cần có tâm lực và phước lực mới có hiệu quả. Đó cũng là cách để phát huy tâm từ bi vô lượng và tấm lòng vô ngã vị tha, nên nếu có ai nhận được thì tốt, không có ai nhận được thì tâm vô ngã vị tha từ bi bác ái tự nó là tốt cho bản thân người hồi hướng rồi.

Về đối tượng được nhận hay không được nhận phước hồi hướng thì còn tùy vào điều kiện của họ. Như khi con báo một tin vui cho một người bạn là con mới mua được một chiếc xe hơi trong khi người bạn ấy lại đang mất một chiếc xe hơi thì anh ta không vui chút nào mà còn bực mình nữa là khác. Cũng vậy, con hồi hướng nhưng người nhận không sẵn sàng đón nhận thì làm sao nhận được. Nhưng không sao, không được thì con vẫn có phước hơn, và cứ kiên nhẫn hồi hướng nhiều lần thì rồi cũng có lúc được nhận. Các cõi khác - ngoài Peta - dù không nhận được phước bố thí thì vẫn nhận được các loại phước khác bằng cách tùy hỷ công đức, cho nên hồi hướng vẫn có hiệu quả.

Viên Minh
Mục Hỏi & Đáp trungtamhotong.org

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét