Chân lý

Không cần lúc nào cũng phải biết...

11/07/2013 05:49:00 CH

...Bạch thầy, trong bài giảng ở chùa Pháp Luân thầy có kể câu chuyện:

"...Đức Phật tiếp xúc với một người ngoại đạo. Ngài hỏi:

- Thầy ngươi dạy gì?"

- Bạch Đức Cồ Đàm, Thầy con dạy phải thường biết. Thế Đức Cồ Đàm dạy gì?"

Đức Phật trả lời:

-Như Lai cũng dạy biết, nhưng không cần lúc nào cũng phải biết..."

Thầy có thể cho con một ví dụ để rõ hơn được không ạ. Xin Thầy từ bi giảng giải cho chúng con biết.

Trả lời:

Cái biết mà đạo sĩ nói là cái biết ý thức của bản ngã, cái biết của "tôi tư duy nên tôi hiện hữu", nó có sinh có diệt theo đối tượng, nên bản ngã luôn muốn duy trì nó thường xuyên thì mới không mất cái tôi hiện hữu.

Còn cái biết mà Đức Phật nói là tánh biết của tâm vốn không sinh diệt và vô ngã nên không cần phải duy trì.

Sự đến thì ứng ra biết ngay, sự đi thì nó trở về không, dù ứng ra tướng dụng hay trở về tánh không thì nó vẫn không sinh không diệt.

Ý thức giống như sóng, tánh biết giống như nước. Sóng có sinh diệt tuỳ duyên tác động bên ngoài, nhưng tánh nước thì không thay đổi...

Viên Minh
Mục Hỏi & Đáp trungtamhotong.org

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét