Thơ

Của Trời trả cho Đất

11/19/2013 04:41:00 CH

Của Trời trả cho Đất 
Bàn tay luôn mở ra 
Cho đi nào có mất 
Mất vì giữ cho ta!
Viên Minh

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét