Chân lý

Phương pháp là con dao 2 lưỡi...

10/15/2013 01:45:00 CH

...Kính thưa thầy! Con là thiền sinh Vipassana học dưới sự hướng dẫn của các thiền sư phụ tá của thầy S.N Goenka. Con cảm thấy rằng mình đang đi trên con đường đúng.

Nhưng có người nói với con rằng: phải học Kinh, Luật, Luận để khi tu tập nếu gặp trở ngại còn biết cách xử lý. Con nhớ lời Đức Phật dạy, con đường giới định tuệ sẽ đưa tới giải thoát. Vậy con thực hành theo giới định tuệ có phải đã có pháp học trong đó không hay con còn phải học thêm kinh luật luận như người ta bảo? Con xin thầy chỉ dẫn cho con. 

Trả lời:

Đúng là cần thông suốt pháp học mới nên hành. Hành theo một phương pháp dù có hiệu quả cách mấy mà không nắm vững nguyên lý cũng chẳng khác nào biết cách đào đất nhưng không biết vàng ở đâu thì chỉ luống công vô ích.

Tuy nhiên, pháp học không nhất thiết là phải học hết Kinh, Luật, Luận. Nếu có bậc thiện trí thức chỉ cho thì dù một câu mà thấy ra nguyên lý tu tập thì mới có thể hành đúng hướng mà không lệ thuộc vào phương pháp nào.

Một phương pháp chỉ có thể đạt được những kinh nghiệm cục bộ mang tính đối trị nên hầu như không có phương pháp nào đi đến chứng ngộ rốt ráo.

Giống như một toa thuốc có thể giúp lành bệnh nên thấy rất hiệu nghiệm, nhưng hết bệnh này lại sinh bệnh khác chứ không phải là đã giải thoát khỏi bệnh hoàn toàn.

Phương pháp là con dao hai lưỡi, lợi bất cập hại, nhất là khi đã lệ thuộc vào phương pháp đó thì nó sẽ trở thành trói buộc, khó thoát ra còn hơn là bước vào...

Viên Minh
mục Hỏi & Đáp trungtamhotong.org

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét