Pháp thoại: Hạnh phúc đích thực

10/02/2013 03:47:00 CH

"...Hạnh phúc ở nơi thái độ sống, chứ không ở nơi hoàn cảnh sống. Hạnh phúc ở ngay nơi sự sống, chứ không phải hy sinh sự sống để đổi lấy hạnh phúc. Hạnh phúc không ở nơi tìm cầu, mà ở nơi phát hiện vì hạnh phúc luôn có sẵn. Hạnh phúc ở khắp mọi nơi, chứ không chỉ là kho báu trong tâm tưởng..." - Mời các bạn nghe bài pháp thoại của thầy Viên Minh giảng ngày 08/07/2013.

Các bạn click vào nút play để nghe ngay trên trang này!

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét