Thơ

Ta là cái ta là

9/06/2013 09:58:00 SA

Trò xướng:

Thôi thì trải nghiệm với đời
Thôi thì bặt hết những lời ba hoa
Lang thang như kẻ không nhà
Bàng hoàng chợt hỏi Ta là Ai đây?

Thầy họa:

Sống vốn là trải nghiệm
Lặng lẽ chẳng ba hoa
Là ai không cần hỏi
"Ta là cái ta là"

trungtamhotong.org

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét