Phúc lành cao thượng

9/10/2013 03:15:00 CH

Viên Tường con,

Thầy rất hoan hỷ khi đọc thư con và biết rằng dù căn bệnh hiểm nghèo như thế con đã vượt qua nhờ trải nghiệm, chiêm nghiệm và thông hiểu được Sự Thật. Không cần phải đợi khi thầy đến Sydney đâu con, bây giờ thầy đặt pháp danh cho con là Viên Tường rồi này. Viên Tường là thông suốt được lẽ sinh-tử, được-mất, hơn-thua, thành-bại, vui-khổ, vinh-nhục… chỉ là hai mặt bình thường của cuộc sống, nhờ vậy mới có thể thấy mọi sự “như nó là” trong tánh biết vốn thanh tịnh trong sáng và viên mãn.

Khi chưa thấy mọi pháp đến đi, sinh diệt đều là vô thường, khổ, vô ngã, thì cái Ta ảo tưởng không ngừng cho mọi thứ đều như ý nghĩ của mình, không ngừng áp đặt mọi sự phải theo như mình quyết định, hoặc muốn mọi việc sẽ xảy ra như ý mình mong ước.

Nhưng rồi sự thật vẫn luôn xảy ra theo nguyên lý vận hành của nó, nên người trí bắt đầu thấy ra bản chất thật của đời sống, biết thương yêu thông cảm với nỗi khổ của người khác, biết mở rộng tâm hồn bao dung, vô chấp và nhất là không còn mong cầu thay đổi trạng thái, tình huống hay hoàn cảnh theo hình thức bên ngoài nữa mà biết quay về thay đổi thái độ bên trong, thay đổi tầm nhìn về thực tại mà thôi.

Thế nhưng điều kỳ diệu là khi đã biết thay đổi thái độ để không tham ưu, không nương tựa, không bám víu và không xen vào sự vận hành của pháp nữa thì pháp lại hộ trì người sống tùy duyên thuận pháp.

Do đó người đã thấy sự sống chết là lẽ tự nhiên, không còn sợ hãi thì đồng thời cũng thấy pháp tịch tịnh, xa lìa hữu vi tạo tác và ngay đó liền được thảnh thơi, an lạc dù hoàn cảnh vẫn là hai mặt của pháp thế gian.

Chính vì vậy mà đức Phật dạy trong Mangala Sutta (Kinh Hạnh Phúc) rằng:

Phuṭṭhassa lokadhammehi
Cittaṃ yassa na kampati
Asokaṃ virajaṃ khemaṃ
Etam mangalam’uttamaṃ

Khi xúc chạm việc đời
Tâm không động không sầu
Tự tại và vô nhiễm
Là phúc lành cao thượng.

Đúng là trong họa có phúc. Thầy rất hoan hỷ chúc mừng con đã bắt đầu thấy ra Sự Thật tuy rất nghiệt ngã nhưng cũng vô cùng nhiệm mầu và bình dị của Đời Sống.

Thầy Viên Minh
Trích "Đôi Bờ Sinh Tử" - trungtamhotong.org

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét