Pháp thoại

Pháp thoại: Sự tương giao & Mối quan hệ

9/27/2013 03:19:00 CH

"...Chữ Dhamma (pháp) cũng có nghĩa là tự nhiên, hay sự thật hiển nhiên. Đó không phải là quy định do con người đặt ra. Trong tự nhiên chỉ có sự tương giao, trong xã hội có mối quan hệ. Mối quan hệ giữa con người do cộng đồng đặt ra tuỳ theo hoàn cảnh, phong tục tập quán ở mỗi địa phương. Vì vậy chúng chỉ là qui ước tương đối, nhưng trong cuộc sống nhiều khi chúng ta quá đặt nặng mối quan hệ, coi chúng là bất di bất dịch khiến chúng ta bị trói buộc vào...

...Các mối quan hệ chỉ là quy ước tạm thời và chúng luôn thay đổi theo vị trí và thời gian. Mối quan hệ vợ - chồng ở thế kỷ 19 khác với mối quan hệ vợ - chồng ở thế kỷ 20, mối quan hệ vợ - chồng ở phương Tây khác với mối quan hệ vợ - chồng ở phương Đông. Còn sự tương giao thì bất kỳ ở đâu cũng giống nhau..."

Xin giới thiệu tới các bạn bài Pháp Thoại số 4 "Sự Tương Giao & Mối Quan Hệ" - khoá thiền 12 - tại chùa Bửu Long của thầy Viên Minh.

Các bạn có thể click vào nút play để nghe pháp thoại ngay trên trang này.

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét