Pháp thoại

Pháp thoại: Thế nào là sống tuỳ duyên thuận pháp

9/30/2013 02:02:00 CH

Tuỳ duyên tức là mình đang ở buổi sáng thì tùy duyên buổi sáng, khi mình ở mùa thu thì tuỳ duyên mùa thu, khi mình đang bệnh thì tuỳ duyên của bệnh đó, khi mình đang khổ thì tuỳ duyên của khổ đó. Tức là gặp hoàn cảnh nào thì sống tuỳ vào hoàn cảnh đó, sống trong môi trường nào thì tuỳ vào môi trường đó, đang ở trong trạng thái nào thì thì tuỳ vào trạng thái đó. Tuỳ duyên thuộc về quả. 

Thuận pháp thuộc về nhân, khi một người chê mình, mình nổi sân lên thì đã khởi lên nhân sân, khi một người khen mình, mình thích tức là khởi lên nhân tham. Khi mình khởi lên một phản ứng khi gặp duyên đó thì đó là nhân. Nhân có hai loại: thuận pháp và không thuận pháp.

Mời các bạn nghe bài pháp thoại: "Thế nào là sống tuỳ duyên thuận pháp" của thầy Viên Minh - buổi 5 - khoá thiền 12 tại chùa Bửu Long.

Click vào nút play để nghe ngay trên trang này.


Những bài viết liên quan

0 Nhận xét