Chân lý

Mở mắt, nhắm mắt

9/04/2013 06:04:00 CH

Có khi mở tròn xoe mắt 
Mà trong Tâm tối mịt mùng. 
Có khi ngồi yên nhắm mắt 
Mà đèn tâm vụt sáng trưng. 

Nhiều khi đôi mi khép lại 
Còn Tâm đi chợ ngoài tê. 
Mở to mắt nhìn thực tại 
Đẹp thay, chiếc lá Bồ Đề! 

Đôi khi ta cần nhắm mắt 
Trước bao cám dỗ cuộc đời. 
Sau lưng đóa hồng tươi thắm 
Một bầy gai nhọn người ơi!..  

Đôi khi cần nên mở mắt 
Rỡ ràng nhịp bước bàn chân. 
''Cửa sổ tâm hồn'' trải rộng 
Rồi thương nỗi khổ tha nhân.. 

Mỗi ngày ta nên nhắm mắt 
Nhìn lại một ngày đã qua. 
Mình thở nhịp đời sâu sắc 
Hay là sống vội, qua loa... 

Từng ngày ta nên ''mở mắt'' 
Nhìn cho rõ mặt người thương. 
Mẹ ơi, tóc chiều đã bạc 
Biết đâu.. mai nhỡ vô thường.. 

Đêm sâu vào miền tĩnh lặng 
Nhắm mắt làm cuộc hội thần. 
Để mai xuôi đời cơm áo 
Hiểu rằng mọi thứ... phù vân...
  
Lắm khi hằng nên mở mắt 
Để thấm thía đời bể dâu. 
Đằng sau còn gì để lại 
Hay là...''sỏi đá.. cần nhau'' ? 

''Mở mắt'' để rồi ''nhắm mắt'' 
Có gì thực ''của Ta'' đâu! 
Kìa, bóng chiều rơi khuất núi 
Nghìn thu.. bụi cũng qua cầu... 
Thích Tánh Tuệ

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét