Hồn nhiên?

9/10/2013 10:17:00 SA

...Hồn nhiên là tâm hồn thấy mọi sự mọi vật luôn mới mẻ và đầy ngạc nhiên.

Khi con nhìn một bức tranh hay một đóa hoa mà con nói rằng, "biết rồi, là tranh Picasso, là hoa Hồng đó mà!" thì cái nhìn của con đã trở thành quan niệm đầy ắp kiến thức, kinh nghiệm của quá khứ. Đó là cái nhìn cũ rích và già nua, không còn là hồn nhiên trong sáng như cái nhìn của trẻ thơ nữa.

Vạn vật luôn đổi mới, tâm hồn cũng luôn đổi mới cớ sao lại cứ ôm ấp mãi những cái đã cũ rích mà người ta tưởng đó là một thành tựu gì đó đầy kiêu hãnh?

Con có biết không, tâm hồn mỗi người vốn rỗng lặng và hồn nhiên, chỉ khi nào nghĩ rằng "ta đã biết" thì liền không còn hồn nhiên chất phác nữa...

Viên Minh

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét