Chân lý

Hãy tôn trọng căn cơ của mỗi người

9/06/2013 10:36:00 SA

Trong quá trình thầy hoằng pháp, đi giảng... thầy có gặp khó khăn gì không? Đối với những người chấp hơi nhiều thì thầy làm sao khai thông được giúp họ thấy được sự thật. Có phải thầy thấy sự thật, công việc giúp người khác thấy như thầy cũng không đơn giản đúng không thầy? Thầy có thể chia sẻ cho chúng con không?

Trả lời:
Trong quá trình hoằng pháp thầy gặp không ít trở ngại, nhất là những người cố chấp ngôn ngữ, kiến thức, pháp môn phương tiện... nên không chịu lắng nghe để thấy ra sự thật. Nhưng dù sao họ vẫn giúp thầy bình tĩnh sáng suốt hơn để thấy ra căn cơ trình độ của mỗi người hầu có thể nhẫn nại, cảm thông và biết chia sẻ hữu hiệu hơn.

Chủ yếu là mình hết lòng thương yêu chia sẻ với mọi người còn họ chấp nhận hay chống đối là quyền của họ mà mình phải tôn trọng căn cơ của mỗi người, chứ không nên sinh tâm bất mãn và khinh mạn.  

trungtamhotong.org

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét