Chia sẻ

Ham hiểu biết

9/06/2013 10:38:00 SA

...Con rất ham hiểu biết, và trong quá trình gần đây thì con tự giảm lại, những gì cần biết thì tìm hiểu, không cần thì thôi. Con theo tiêu chí đó. 

Nhưng nếu con không ham biết thì con đâu gặp được thầy trong quá trình con tìm tòi thêm, con mới gặp được thầy và trang web và những điều hay trong Phật pháp... Không biết là có mâu thuẫn gì không thầy? 

Nếu mình không ham hiểu biết, tìm hiểu thì không biết được những điều hay, còn ham hiểu biết lại là sở tri chướng. Con thấy có sự mâu thuẫn gì đó. Mong thầy giải thích thêm cho con.

Trả lời:

Nhu cầu hiểu biết là cần thiết, nhất là những hiểu biết liên quan thiết thực đến bản chất sự thật như hiểu biết về thân thọ tâm pháp và sự tương giao, thể nhập trong đời sống.

Ngược lại những kiến thức lý trí vay mượn, nhồi nhét đầy tâm thức có thể giúp người ta khôn lanh hơn trong tục đế nhưng lại làm cho người ta mất đi sự thông minh bén nhạy đối với pháp chân đế.

Thực ra, việc gặp thầy, gặp đạo không phải là do đi tìm kiếm kiến thức mà là do nhân duyên đầy đủ. Như Ngài Yassa đâu phải đi tìm kiến thức mà vẫn gặp Phật và đắc đạo...

trungtamhotong.org

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét