Chân lý

Yêu, ghét và thảnh thơi

8/28/2013 11:02:00 SA

Yêu và ghét, cả hai đều đem lại màu sắc cho mắt bạn và thế thì bạn không thể nào thấy một cách rõ ràng. Nếu bạn yêu một người, bạn bắt đầu thấy những cái không có đó. Không phụ nữ nào lại đẹp như bạn nghĩ khi bạn yêu cô ấy, bởi vì bạn phóng chiếu. Bạn có một cô gái mơ trong tâm trí và cô gái mơ đó được phóng chiếu ra. Bằng cách nào đó cô gái thực chỉ vận hành như trên màn ảnh.

Đó là lí do tại sao mọi tình yêu đều đi tới điểm thất vọng chẳng chóng thì chầy, bởi vì làm sao cô gái này có thể  đóng vai như trên màn ảnh mãi được? Cô ấy là con người thực; cô ây sẽ khẳng định, cô ấy sẽ nói, “Tôi không phải là màn ảnh!” Cô ấy có thể còn khớp với phóng chiếu của bạn được bao lâu? Chẳng chóng thì chầy bạn sẽ cảm thấy chúng không khớp.

Ban đầu cô ấy nhường bạn. Bạn là cái màn ảnh phóng chiếu cho cô ấy, cô ấy là màn ảnh phóng chiếu cho bạn. Khi bạn yêu, bạn phóng chiếu. Bạn yêu không phải để cho - bạn yêu để lấy, bạn yêu để khai thác.

Khi bạn yêu một người, bạn bắt đầu cố gắng ước định người đó theo bạn, theo ý tưởng của bạn. Mọi ông chồng đều làm điều đó, mọi bà vợ đều làm điều đó, mọi người họ cứ cố gắng thay đổi người khác, nhưng cái thực thì lại không thể nào bị thay đổi được - bạn sẽ chỉ chuốc lấy thất vọng. Cái thực không thể nào bị thay đổi, và mơ mộng của bạn sẽ tan nát, bạn cảm thấy tổn thương.

Đầu óc, tâm trí phải yêu và ghét, và tâm trí phải cứ tiếp tục tranh đấu giữa hai điều này. Nếu bạn không yêu và không ghét, bạn đi ra ngoài tâm trí. Thế thì tâm trí ở đâu? Bên trong, khi mà chọn lựa biến mất thì tâm trí cũng biến mất.

Thậm chí nếu bạn nói, “Mình muốn im lặng!” bạn cũng sẽ chẳng bao giờ im lặng được bởi vì bạn còn ưa thích điều gì đó. Đây là vấn đề. Hiểu, cảm thấy điều đó đi - bất kì khi nào bạn ưa thích, bạn trở nên căng thẳng. Bất kì khi nào bạn không ưa thích gì, không có căng thẳng, bạn được thảnh thơi.

Và khi bạn thảnh thơi, mắt bạn sáng tỏ; chúng không bị u ám bởi mây và mơ mộng. Không ý nghĩ nào di chuyển trong tâm trí; bạn có thể nhìn thấu. Khi đó bạn có thể thấy ra chân lí, điều đó giải thoát bạn ra khỏi mọi ràng buộc.

Hãy nhớ một phân biệt nhỏ nhất, một chọn lựa nhỏ nhất, và bạn bị phân chia. Bạn sẽ có địa ngục và cõi trời, và giữa hai nơi này bạn sẽ bị vò nát.

Osho
trungtamhotong.org

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét