Chân đế

Đừng để bất cứ khái niệm nào xen vào!

8/08/2013 01:31:00 CH

"Kính bạch Thầy, con rất cám ơn về những chỉ dạy của Thầy cho con. Vâng, con luôn hành trì lời dạy của Phật, "trong cái thấy chỉ là cái thấy,... không có cái ngã trong đó".

Con thấy nhẹ nhàng và không dính mắc, trong cuộc sống không có gì buồn phiền cả. Con chỉ còn một việc là sống như sống thôi, tỉnh giác từng sát-na. 

Nhưng như vậy có giống làm biếng quá không thưa Thầy, nhiều lúc con thấy mình như khô khan, như vô tình quá vậy.

Cho nên con cứ sợ con hành trì sai, nếu tu mà sai thì uổng cả kiếp người. Kiếp này mà không tu cho đàng hoàng thì lại lỡ một kiếp người Thầy ạ, cho nên con có chút lo lắng...

Trả lời:
Nếu con sống đúng nguyên lý "Tùy duyên thuận pháp, vô ngã vị tha" và phương châm "phục vụ để hoàn toàn và hoàn toàn để phục vụ" thì đó chính là hạnh Bồ-tát, sao có thể gọi đó là lười biếng, vô tình được.

Nếu con quá đặt nặng việc an trú trong cái như thị thì vẫn là "trầm không trệ tịch", do vậy con có cảm giác như tiêu cực lười biếng là đúng rồi.

Vậy con đừng đặt an lạc giải thoát lên hàng đầu, mà chủ yếu là biết trải nghiệm, chiêm nghiệm, học hỏi bản chất thật của chính mình và đời sống.

Đừng để cho khái niệm "thực tướng vô tướng", "như thị", "tánh không"... xen vào để rồi rơi vào trầm không trệ tịch, không còn dám trung thực với chính mình nữa...

trungtamhotong.org

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét