Chân lý

Nhẫn nại thực sự

8/30/2013 03:41:00 CH

Con đem hết lòng thành kính xin đảnh lễ sư! Kính thưa sư! Bài thơ:

Trải qua những bước thăng trầm
Mới hay bậc trí giữ tâm làm đầu
An nhiên giữa cuộc bể dâu
Khổ đau nhẫn được, đạo mầu chẳng xa!
Viên Minh 

Bậc trí giữ tâm mình như thế nào hả sư? Con đang làm việc giữa chốn thị phi, con phải giữ tâm mình như thế nào? Chữ nhẫn, theo con hiểu là sự chịu đựng; vậy chữ nhẫn trong câu số 4 vẫn còn trong khuôn khổ bản ngã, nếu không thì ai nhẫn, ai chịu? Con chưa thông chỗ này, kính xin sư chỉ dạy!

Trả lời: Chính vì có bản ngã nên không nhẫn được, vì bản ngã thường chọn chấp nhận hay đối kháng, nên nếu có nhẫn thì cũng chỉ rán chịu thôi. Nhẫn thật sự được gọi là "vô sanh pháp nhẫn", vô sanh ở đây chính là vô ngã, nghĩa là chỉ có pháp vận hành đến đi chứ không có người hay cái Ta đối kháng hay chịu đựng.

trungtamhotong.org

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét