Chân đế

Mới chỉ "hiểu" chứ chưa "thực thấy"

8/20/2013 10:03:00 SA

Thưa Thầy, con đã tìm hiểu Phật Pháp (Tam Tạng Kinh Điển) và đọc được những câu trả lời hay bài giảng của Thầy nên con đã hiểu nhiều hơn về "tánh không". Con cám ơn Thầy đã giúp con mở rộng được sự hiểu biết.

Nhưng thời gian gần đây, con có một chuyện buồn gia đình làm bản thân bị chi phối rất nhiều, con không thể quán bản thân nhận biết khi buồn, mà con đã bị lôi cuốn theo chuyện buồn đó và đã không thể thoát ra khỏi. Xin hãy giúp con.

Trả lời:
Con chỉ mới "hiểu nhiều hơn" về tánh không chứ chưa "thực thấy" tánh không, do đó con mới bị buồn chi phối như vậy. Buồn thì thấy buồn như nó đang là thôi thì tánh thấy đâu có buồn, nhưng con lại muốn thoát khỏi nỗi buồn nên tánh thấy đã bị che lấp bởi "cái ta muốn thoát khỏi buồn", và từ đó rơi vào lẩn quẩn vì cái ta muốn thoát khỏi buồn cũng chính là một nỗi buồn trầm trọng hơn đang phát sinh lên! Con có thấy không?

trungtamhotong.orgNhững bài viết liên quan

0 Nhận xét