Chia sẻ

Khi sân mình đã đốt cháy cả rừng công đức

8/28/2013 10:46:00 SA

Kính thưa Thầy,
Thầy có nói: Khi mình sân thì mình đã đốt cháy cả một rừng công đức. Con vẫn chưa hiểu câu này, con cứ tự hỏi vì sao sân lại đốt cháy cả rừng công đức được.

Con quan sát bản thân mình thì thấy khi tâm sân khởi lên do những ý nghĩ tham, không thỏa mãn của cái Ta xuất hiện, tùy theo mức độ sân ít hay nhiều thì nó sẽ ảnh hưởng đến nội tạng của mình theo mức độ đó. Khi mình sân nhiều, con thấy rõ cái sân ấy đang thiêu đốt nội tạng của mình. Và cũng thấy tùy theo mức độ sân đó mà cơ thể mình sẽ tỏa ra 1 luồng khí xấu mạnh hay nhẹ xung quanh mình và luồng khí này sẽ ảnh hưởng không tốt đến những người xung quanh. 

Và con hiểu rằng khi sân, mình đã tự đánh mất sự bình an, hạnh phúc của chính mình ngay lúc đó và cũng ảnh hưởng không tốt đến người xung quanh mình. Con quan sát và chỉ hiểu được vậy, còn việc tâm sân đó đốt cháy cả rừng công đức của mình thì con vẫn không thể hiểu được tại sao. Kính xin Thầy chỉ dạy.

Trả lời:
Đức Phật nói điều thiện khó làm, điều ác dễ làm, giống như trồng được một rừng cây thì thật là khó mà chỉ vứt một tàn thuốc bất cẩn thôi cũng đủ thiêu rụi cả khu rừng. Con làm bao nhiêu điều lợi lạc cho nhiều người, nhưng đến khi con chỉ làm mất lòng họ thôi thì họ chỉ ghi khắc trong lòng sự tổn thương của họ và liền quên hết những gì con đã làm cho họ. Thói đời vong ân bạc nghĩa là chuyện thường tình.

Devadatta hẳn phải tu hành biết bao nhiêu kiếp mới đắc được thiền định, thần thông thế mà chỉ sân lên vì không đạt được tham vọng của mình đã tự đẩy mình xuống địa ngục A-tỳ, như vậy không phải là đã thiêu hết cả rừng công đức hay sao? Nhưng con đừng lo, hễ còn mầm giống thiện thì sẽ đâm chồi nảy lộc lại thôi.

trungtamhotong.org

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét