Chân lý

Có nên bắt con mình lạy Phật?

8/30/2013 03:43:00 CH

Con của con còn nhỏ, con có nên buộc con mình phải lễ lạy Phật hàng ngày không sư? Nhiều người nói con còn nhỏ còn nghe lời mình nên bắt các bé làm từ nhỏ cho quen để lớn khó dạy. Nhưng con thấy nếu bắt các bé lạy Phật nhưng chưa hiểu ý nghĩa thì các bé sẽ lạy Phật một cách máy móc, như vậy có tốt không sư? Con muốn hướng dẫn các bé tu tập từ nhỏ con phải hướng dẫn thế nào cho đúng?

Trả lời: Người xưa nói "Tiên học lễ hậu học văn", lễ là biết kính trên nhường dưới, chân thành, trang nghiêm và lễ độ, do đó lạy hay không lạy, và lạy cách nào không quan trọng mà vấn đề là tùy thái độ dạy của con có giúp các cháu ngay từ đầu biết sống sao cho trên thuận dưới hòa hay không, có giúp các cháu biết thận trọng, trang nghiêm, chân thành và lễ độ không, bởi vì đó mới chính là những phẩm chất sống để sau này các cháu lớn lên làm người thật sự trong đời.

trungtamhotong.org

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét