Chân lý

Chỉ trích một cách sân hận?

8/30/2013 03:42:00 CH

Một người bạn đạo của con là phật tử rất lâu năm. Thế nhưng cô ấy có thói quen hay chỉ trích, phê bình các bậc tu sĩ nào cô ấy thấy tu hành không tốt, hay làm gì đó sai. Con muốn khuyên cô ấy nhưng không biết khuyên thế nào cho đúng để cô ấy không giận. Nhân quả của người hay trỉ trích người khác như thế nào, kính xin sư tư bi chỉ dạy. 

Trả lời: Người chỉ trích kẻ khác một cách sân hận là do người ấy không tự biết mình, người biết mình thì trầm tỉnh, sáng suốt và luôn thương yêu và thông cảm kẻ khác chứ không bắt họ phải theo khuôn mẫu mà mình "cho là" hoặc "phải là" một cách chủ quan. Nhân quả thì tùy theo mức độ sân hận và chỉ trích nặng hay nhẹ mà tương ứng với địa ngục, Atula, hay làm người nhăn nó xấu xí và thường bị người khác chỉ trích. Và ngay trong hiện tại thường bị tâm sân thiêu đốt.

trungtamhotong.org


Những bài viết liên quan

0 Nhận xét