Chia sẻ

Cẩn thận với ngã mạn hoặc tự ti

8/08/2013 01:32:00 CH

...Con quan sát một số sư, giới tử, Phật tử học pháp mà thầy đã chia sẻ, đa số là nói lại tương đối giống thầy nhưng đi vào cái thực thì trống không.

Cái sai của con là đi nhìn lỗi người tạo cho tâm sinh khởi sân si. Theo con nghĩ nói thì dễ nhưng làm theo những gì mình nói, làm tốt làm đúng theo những gì mình nói đấy mới là điều quan trọng.

Con nghĩ tu sĩ cũng như Phật tử cần phải học cái thấy biết (lý) cộng thêm thân giáo (sự) của thầy thì hay biết mấy vì sẽ giúp cho được nhiều người...

Trả lời:
Chủ yếu là con thấy được gì và làm được gì chứ không phải là người khác.

Khi con thấy người khác không thấy không làm đúng như thầy dạy mà con cảm thông, thương yêu và chia sẻ để giúp họ thì mới đúng, còn nếu con cảm thấy sân si hay khinh thường tức con vẫn còn thấy với cái ngã, chưa thấy pháp đúng với tánh tướng thể dụng như nó đang là.

Thường lý trí đi trước chứng nghiệm rất lâu, do đó lúc đầu người ta chỉ mới thu thập kiến thức rồi sau đó qua trải nghiệm thực mà điều chỉnh dần nhận thức và hành vi thì mới có tri kiến thực.

Do đó, hiểu được mới là giải ngộ, thấy được mới là chứng ngộ, và làm được mới là triệt ngộ. Để thể hiện điều này con nên thấy mình trước, nếu thấy người khác để thấy lại mình thì tốt, còn thấy với tâm so sánh tức vẫn là ngã mạn - dù tự ti hay tự tôn...

trungtamhotong.org

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét