Bản ngã

Trở thành là ý đồ của bản ngã

7/22/2013 10:03:00 SA

Xin thầy giảng: Sự tĩnh lặng mang đến khả năng tập trung cao độ, và sự tập trung cao độ có thể trở thành trí huệ?

Trả lời:
Trong tâm tĩnh lặng không còn khởi ý đồ tập trung cao độ, cũng không cần trở thành trí tuệ, vì tâm tĩnh lặng thật sự thì tự nó đã có trí tuệ. Như khi bầu trời trong lặng không mây thì mặt trời tự chiếu sáng, cũng vậy, tâm rỗng lặng thì trí tuệ tự soi chiếu chứ không cái gì trở thành cái gì cả. Trở thành là ý đồ của bản ngã.

trungtamhotong.org

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét