Thơ

Tiễn đưa

7/11/2013 10:16:00 SA

Con xuống núi, với hành trang giản dị
Thầy tiễn đưa duy chỉ một nụ cười
Con cứ đến cứ đi tình lặng lẽ
Dẫu muôn trùng đâu phải đã xa xôi.

Cứ vào đời với trái tim rộng mở 
Lòng chân thành, tỉnh thức giữa tha nhân
Tuy cuộc đời nhiều thăng trầm biến đổi
Tâm sáng ngời vẫn thấy pháp như chân.
Viên Minh

Những bài viết liên quan

1 Nhận xét