Chân đế

Thực tánh chân đế & pháp chế định tục đế

7/26/2013 09:38:00 SA


Thế nào là thấy thực tánh pháp, thế nào chỉ là thấy pháp chế định? Mời các bạn xem bài giảng của thầy Viên Minh tại Thiền Viện Viên Không:Những bài viết liên quan

0 Nhận xét