Pháp thoại

Thế nào là quy y Tam Bảo?

7/30/2013 10:14:00 SA

...Trong những điều Đức Phật dạy, điều cốt lõi nhất là biết trở về nương tựa sự Sáng Suốt - Định Tĩnh - Trong Lành của tính biết sẵn có nơi chính mình, tức là quy y Tam Bảo. Đó chính là cứu cánh.

Vì vậy không quan trọng chúng ta đang sử dụng phương tiện thiện xảo nào, không quan trọng chúng ta tụng kinh chăm chỉ bao nhiêu, hành thiền định thâm sâu bao nhiêu hay trì chú miên mật bao nhiêu mà quan trọng là chúng ta có thấy ra được sự thật này, thấy ra được Tam Bảo nơi chính mình hay không?

Mời các bạn nghe buổi thuyết giảng của thầy Viên Minh về "Ý Nghĩa thực sự của Quy Y Tam Bảo"

 

Những bài viết liên quan

0 Nhận xét